Työntekijäilmoitukset

Ohje verottajan rakentamisilmoitusten työntekijätietojen lähetykseen

Verottajan 1.7.2014 voimaan astuneen tiedonantovelvollisuuden mukaisesti, tarvitsemme kaikilta työmailta, joissa olemme nimettynä päätoteuttajaksi ja joiden veroton kokonaisarvo ylittää 15 000€, kaikkien urakoitsijoiden työntekijätiedot. Kaikki urakoitsijat ovat lain mukaan [15 b § (24.5.2013/363)] velvollisia toimittamaan työntekijätiedot pääurakoitsijalle, joka ilmoittaa ne verottajalle. Tiedot tulee toimittaa meille kuukausittain kohdekuukautta seuraavan kuukauden 15. päivään mennessä, jotta ehdimme ilmoittamaan ne verottajalle. Työntekijätiedot tulee lähettää osoitteeseen: ilmoitukset [at] phamalainen.net. Tiedot pitää eritellä työmaittain ja lähetettävä mielellään Excel-muodossa.

Työntekijäilmoituksen tulee sisältää seuraavat tiedot:

1. Yrityksen virallinen nimi

2. Yrityksen Y-tunnus

3. Työnantajan yhteyshenkilö:

– Nimi

– Sähköpostiosoite ja/tai puhelinnumero

4. Työntekijätiedot jokaisesta kuukauden aikana työmaalla työskenneellestä työntekijästä:

– Veronumero, syntymäaika(pp.kk.vvvv), sukunimi ja etunimi

– Kotivaltio (*Jos muu kuin Suomi, niin myös osoitetidot kotimaassa, asuinvaltiossa ja lähetetyn työntekijän todistus E101/E102, A1)

– Työsuhteen tyyppi (*Palkansaaja, vuokratyöntekijä, ammatinharjoittaja, harjoittelija tai talkootyöntekijä. **Jos työsuhteen laatu ”vuokratyöntekijä”, on käyttäjäyritys velvollinen antamaan tiedot työntekijästä, vuokratyönantajan edustajan nimen ja yhteystiedot.)

– Töiden aloitus- ja lopetuspäivämäärä

Tiedottakaa ilmoitusvelvollisuudesta eteenpäin, mielellään jo tilausvaiheessa, jos käytätte aliurakoitsijoita. Jokainen urakoitsija on velvollinen lähettämään työntekijätietonsa suoraan päätoteuttajalle.

Varmistakaa ennen tietojen lähetystä että työntekijöidenne veronumerot on aktivoitu: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/ulkomailta_suomeen/toihin_suomeen/rakennusty%C3%B6maalle/veronumerorekister/

Verohallinnon ohje rakennusalan ilmoitusmenettelyyn: https://www.vero.fi/yritykset-ja-yhteisot/ilmoittaminen-ja-maksaminen/rakentamisilmoitukset/