Henkilöstöpolitiikka

Tavoitteenamme on hyvä ja luotettava työpaikka kaikille. Tarjoamme töitä suurelle joukolle paikallisia eri osa-alueiden tekijöitä vakituisesti, sekä vuosittain myös kausityötä useille opiskelijoille ja harjoittelijoille. Kehitämme toimintakulttuuriamme yhdessä henkilöstön kanssa ja tavoitteenamme on monimuotoisen, yhdenvertaisen, yksilöä arvostavan ja osallistavan työilmapiirin saavuttaminen. Sellaisen, jonka työntekijämme kokevat hyväksi ja johon he haluavat sitoutua.

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus tarkoittaa sitä, että jokapäiväisessä toiminnassa jokainen voi kokea tulleensa oikeudenmukaisesti kohdelluksi ja arvostetuksi yksilönä tasa-arvolain ja yhdenvertaisuuslain mukaisesti riippumatta iästä, sukupuolesta, alkuperästä ja kansallisuudesta, kielestä, uskonnosta ja vakaumuksesta, mielipiteestä, poliittisesta toiminnasta, ammattiyhdistystoiminnasta, perhesuhteista, työkyvystä, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai muusta henkilöön liittyvästä syystä. Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ulottuvat toiminnassamme mm. rekrytointiin, osaamisen kehittämiseen, palkkaukseen ja palkitsemiseen, työolosuhteisiin ja turvallisuuteen.

Tähtäämme henkilöstön osaamisen kehittämiseen, henkilöstön hyvinvoinnin edistämiseen ja yrityksen toimintatapojen ja perinteiden kehittämiseen henkilöstöä osallistaen. Pidämme huolta henkilöstömme työhyvinvoinnista tarjoamalla kattavat työterveyspalvelut sekä tukemalla työhyvinvointia erilaisella virkistystoiminnalla ja hyvinvointieduilla.