Ympäristö

Jätteet

Pyrimme toiminnassamme edistämään kiertotaloutta.

Rakennuksilta syntyvistä jätteistä ja ylijäämätarvikkeista kierrätetään tai uudelleen käytetään mahdollisimman paljon. Ylijäämää vähennämme tavarantoimittajien kanssa sovituin palautaussopimuksien avulla. Lisäksi meillä on kolmessa eri toimipisteessä runsaasti varastointitilaa, johon voimme varastoida ylijäämätarvikkeita uudelleen käyttöä varten.

Rakennustyömaiden jätteet lajitellaan työkohteissa järkevinä kokonaisuuksina jatkokäsittelyä varten. Jos lajittelu ei ole mahdollista ahtaissa työmaaolosuhteissa, toimitamme jätteemme luotettavalle jätteenkäsittelykumppanille jatkokäsittelyyn. Näin toimien olemme saavuttaneet todella korkean kierrätysasteen. Esimerkiksi vuoden 2023 toteutunut kierrätysasteemme on 81,12 %. Lisäksi suurin osa jäljelle jäävästä osata menee sekin käyttöön energian muodossa.

Sähkö

Kaikki yrityksemme tilaama sähkö työmailla ja toimipisteissämme on 100 % uusiutuvaa energiaa.